Kalite, Çevre ve İSG Politikası

-     Hizmetlerimizi, bağlı bulunduğumuz standartlar, yasal mevzuatlar, müşteri şartları ve kuruluş prosedürlerimiz dahilinde sunarak, müşteri memnuniyetini temel amaç edinerek çalışmalarımızı sürdürmek.

 

-     Müşterilerimizin beklentilerine en kısa sürede ve en doğru şekilde bağımsız ve ön yargısız yanıt vermek, hizmet sunmak.

 

-     Hizmetlerimizi güvenilirlik, eşitlik, tarafsızlık ve ticari etik kurallar çerçevesinde sunmak.

 

-     İç ve dış geri bildirimleri değerlendirmek, istek, şikayet ve itirazları değerlendirip en kısa sürede doğru çözümler bulmak.

 

-     Sürekli eğitim felsefesi ile tüm çalışanlarımızın eğitimlerini devam ettirmek.

 

-     Müşterimiz olan olmayan tüm kişi ve kuruluşlarda Kalite bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için sürekli faaliyetlerde bulunmak.

 

-     Süreçlerimizde sürekli iyileştirme yaparak iç ve dış müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak için kaynaklarımızı mümkün olduğunca kullanmak.

 

-     Çevre kirliliğini önlemek için faaliyetlerimizin planlaması aşamasında çevre boyutlarımıza göre sorumluluklarımızı belirlemek ve uygulamak.

 

-     Sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve sürdürmek.

 

-     Tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskleri azaltmak, iş kazalarını önlemek ve yaralanmaların olmamasını sağlamak için sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve yerine getirmek.

 

-     Çalışanların ve temsilcilerin danışman ve katılımını sağlamak.